Първи учебен ден  
Местоположение
Местопопложение
Местоположение на ОУ "Неофит Рилски"
 
Новини и документи
Уважаеми родители на първокласници,

ОУ"Неофит Рилски" Ви кани на родителска среща
на 07 септември 2017г. /четвъртък/ от 17:30Уважаеми ученици,

откриването на учебната година ще бъде на 15 септември от 9:00 часа.
 
Полезна информация
Adobe Reader
Част от текстовите файлове за изтегляне са в PDF формат и могат да бъдат прегледани като използвате Adobe Reader. Можете да изтеглите програмата от тук.
Документи > изтеглете документи формат
Свободни места към 07.07.2017 г. Word документ DOC
План - прием в V клас Word документ PDF
НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Word документ PDF
Заповед за определяне график на дейностите по приемане на ученици след VII клас Word документ PDF
Дати за провеждане на национално външно оценяване 2016-2017 учебна година Word документ PDF
Заповед на министъра за определяне на дати за НВО Word документ PDF
Училищен план - прием за I клас Word документ PDF
Райони - прием за I клас Word документ PDF
Правила за целодневна организация на учебния ден Word документ PDF
Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица Word документ PDF
Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в ОУ"Неофит Рилски" Word документ PDF
Годишен вестник на училището Word документ PDF
Коледен вестник на училището Word документ PDF
Вестник на училището Word документ PDF
Покана за избор на родители за Обществен съвет на ОУ"Неофит Рилски" Word документ DOC
Бюджет на ОУ"Неофит Рилски", гр.Габрово Word документ PDF
Правила за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в Интернет Word документ DOC
Учебни планове Word документ PDF
Часово разписание Word документ DOC
За провеждане на контролни работи за уч. от II до IV клас Word документ PDF
За провеждане на часовете по БДП за уч. от II до IV клас Word документ PDF
За провеждане на контролни работи за уч. от V до VIII клас Word документ PDF
За провеждане на часовете по БДП за уч. от V до VIII клас Word документ PDF
За провеждане на консултации Word документ PDF
За приемно време за учители Word документ PDF
За провеждане на часовете за СИП Word документ PDF
За провеждане на допълнителни часове Word документ PDF
За провеждане на модулно обучение по физическо възпитание и спорт Word документ PDF
Седмично разписаниеформат
I-ви клас II-ри клас III-ти клас IV-ти клас
V-ти клас VI-ти клас VII-ми клас
 
Open Office
Повечето от текстовите файлове за изтегляне са в DOC формат. За тях можете да използвате Open Office - свободният офис пакет. Можете да изтеглите програмата от тук.
 
  Начало | Новини | История | Защо тук | Приоритети | Учители | Постижения | Творчество | Галерия | Контакти