Нашите учители  
Местоположение
Местопопложение
Местоположение на ОУ "Неофит Рилски"
 
Нашите учители
В училището работят висококвалифицирани преподаватели,
които обичат децата и своята професия.
 
Полезна информация
График за приемно време на учителите в ОУ "Неофит Рилски" - Габрово.
Списък на учителите

Мая Стоянова Колева • Директор
• Инженер - педагог-еколог
• Педагогика на трудово - политехническото обучение и изобразително изкуство - І пкс
• Управление на образованието
e-mail: koleva.st.maya@gmail.com
Татяна Веселинова Петрова • Заместник – директор УД - І пкс
e-mail: tancheto_64@abv.bg
Анатолий Христов Антов • Главен учител V - VII клас - IV пкс
e-mail: antovi@abv.bg
Вера Атанасова Драшкова • Старши учител ЦОУД I- IV клас - ІV пкс
e-mail: veroniq2002@mail.bg
Виолета Бойнова Бойнова • Старши учител I-IV клас
e-mail: kytra59@abv.bg
Гергана Атанасова Борисова • Учител ЦОУД I- IV клас
e-mail: gery.gab@abv.bg
Глория Михайлова Георгиева • Учител ЦОУД VI клас
e-mail: gloria_2005@abv.bg
Даринка Дончева Генева • Старши учител I-IV клас - І пкс
e-mail: darina_geneva@abv.bg
Детелина Атанасова Димитрова • Учител по английски език
e-mail: dimitrova_bg@mail.bg
Детелина Генчева Христова • Учител I- IV клас - V пкс
e-mail: dida_gb2000@abv.bg
Диана Колева Куева • Старши учител I-IV клас - ІІ пкс
e-mail: didakk@abv.bg
Дияна Димова Симеонова • Старши учител I-IV клас - V пкс
e-mail: dida1710@mail.bg
Доско Пейчев Иванов • Старши учител ЦОУД I- IVклас - V пкс
e-mail: doskoivanov@abv.bg
Елена Василева Назърова • Старши учител по музика - V пкс
e-mail: apripal@abv.bg
Ивайло Марков Ванков • Учител ЦОУД V клас
e-mail: i.vankov@abv.bg
Ивалина Ангелова Николова • Старши учител по биология и химия - V пкс
e-mail: angelova_45@abv.bg
Ивелина Георгиева Илиева • Учител по английски език I- IV клас
e-mail: iva_g@abv.bg
Илза Борисова Атанасова • Старши учител I-IV клас - І пкс
e-mail: ilza_atanasova@abv.bg
Илиана Петкова Петкова • Старши учител I-IV клас - IV пкс
e-mail: Ili5@abv.bg
Йорданка Петрова • Ресурсен учител
e-mail: petrova.dan@gmail.com
Катя Тотева Топалова • Старши учител ЦОУД I- IV клас - V пкс
e-mail: katia_t@abv.bg
инж. Кирилка Първанова Торлашка-Маркова • Старши учител по технологии и предприемачество - III пкс
e-mail: torlashka@abv.bg
Красимира Колева Дончева • Старши учител по математика и физика - ІІ пкс
e-mail: doncheva56@abv.bg
Мария Добринова Стоева • Старши учител по математика и информационни технологии - V пкс
e-mail: MariyaStoeva@neofitrilski.com
Мая Йотова Иванова • Старши учител I-IV клас - V пкс
e-mail: mikova_67@abv.bg
Николина Христова Георгиева • Старши учител по математика - V пкс
e-mail: georgieva03@abv.bg
Павел Василев Църов • Учител по изобразително изкуство
e-mail: carovpavel@gmail.com
Пенка Василева Пешева • Старши учител ЦОУД I- IV клас
e-mail: pepa.bobi@abv.bg
Първолета Петрова Драгнева • Учител по български език и литература
e-mail: pr.dragneva@abv.bg
Петя Тодорова Тошкова • Педагогически съветник, педагогика - І пкс
e-mail: impressed@abv.bg
Роза Стоянова Керемедчиева • Старши учител I- IV клас - IV пкс
e-mail: roza_etar@mail.bg
Румен Илчев Радичков • Старши учител по български език и литература - II пкс
e-mail: rumen.radichkov@abv.bg
Румяна Василева Вълева • Старши учител I- IV клас - IV пкс
e-mail: rumiana_valeva@abv.bg
Руска Петкова Колева • Учител I-IV клас - V пкс
e-mail: kolevarosi_pe@mail.bg
Светла Борисова Христова • Старши учител ЦОУД I- IV клас - V пкс
e-mail: strelec_73@abv.bg
Светла Вълова Пашова • Учител по физкултура - IV пкс
e-mail: svetla_pashova@abv.bg
Светлана Христова Савова • Старши учител ЦОУД I- IV клас - V пкс
e-mail: savova1svetlana@gmail.com
Свилен Николов Бояджиев • Учител по физическо възпитание и спорт
e-mail: svilenbango@abv.bg
Татяна Ненчева Пеева • Старши учител ЦОУД I- IVклас - V пкс
e-mail: peeva.tatyana@abv.bg
Татяна Тодорова Катевска • Учител ЦОУД VI клас
e-mail: tatyana.katevska@abv.bg
Цветана Иванова Христова • Старши учител ЦОУД I- IV клас
e-mail: cvetana25@abv.bg
Цветомир Христов Хаджииванов • Учител ЦОУД V клас
e-mail: cvetomirhadzhiivanov@gmail.com
Янка Стайнова Тотева • Старши учител I-IV клас - V пкс
e-mail: toteva18@abv.bg
   
 
  Начало | Новини | История | Защо тук | Приоритети | Учители | Постижения | Творчество | Галерия | Контакти