Нашите учители  
Местоположение
Местопопложение
Местоположение на ОУ "Неофит Рилски"
 
Нашите учители
В училището работят висококвалифицирани преподаватели,
които обичат децата и своята професия.
 
Полезна информация
График за приемно време на учителите в ОУ "Неофит Рилски" - Габрово.
Списък на учителите

Мая Стоянова Колева • Директор
• Инженер - педагог-еколог
• Педагогика на трудово - политехническото обучение и изобразително изкуство - ІІ пкс
• Управление на образованието
e-mail: koleva.st.maya@gmail.com
Анатолий Христов Антов • Учител по география и история - IV пкс /главен учител/
e-mail: antovi@abv.bg
Вера Атанасова Драшкова • Възпитател I-IV клас - V пкс
Виолета Бойнова Бойнова • Учител I-IV клас
e-mail: kytra59@abv.bg
Даринка Дончева Генева • Учител I-IV клас - ІІ пкс
e-mail: darina_geneva@abv.bg
Детелина Атанасова Димитрова • Учител по английски език
e-mail: dimitrova_bg@mail.bg
Диана Колева Куева • Учител I-IV клас - II пкс
Дияна Димова Симеонова • Учител I-IV клас - V пкс
e-mail: dida1710@mail.bg
Доско Пейчев Иванов • Възпитател I-IV клас
Елена Василева Назърова • Учител по музика
e-mail: apripal@abv.bg
Здравка Иванова Анчева • Учител по български език и литература и история
e-mail: ancheva12@abv.bg
Ивелин Радионов Радионов • Възпитател V клас
e-mail: ...@abv.bg
Илза Борисова Атанасова • Учител I-IV клас - ІІ пкс
e-mail: ilza_atanasova@abv.bg
Илиана Петкова Петкова • Учител I-IV клас
Катя Тотева Топалова • Възпитател I-IV клас
e-mail: katia_t@abv.bg
Красимир Христов Цонев • Възпитател VI-VII клас
e-mail: krasimirhc@abv.bg
Красимира Колева Дончева • Учител по математика и физика - ІІ пкс
e-mail: doncheva56@abv.bg
Мария Василева Радева • Възпитател I-IV клас- ІІ пкс
Мария Добринова Стоева • Учител по математика и информационни технологии
e-mail: mstoewa69@abv.bg
Мая Йотова Стайкова • Учител I-IV клас - V пкс
e-mail: mikova_67@abv.bg
Миглена Константинова Балканджиева • Възпитател I-IV клас
e-mail: miglena_miglena@hotmail.com
Николина Христова Георгиева • Учител по математика - V пкс
e-mail: georgieva03@abv.bg
Петя Тодорова Тошкова • Педагогически съветник, педагогика - ІІ пкс
e-mail: impressed@abv.bg
Роза Стоянова Керемедчиева • Учител I-IV клас - IV пкс
e-mail: roza_etar@meil.bg
Румяна Василева Вълева • Възпитател I-IV клас
Руска Петкова Колева • Учител I-IV клас - V пкс
e-mail: kolevarosi_pe@mail.bg
Светла Вълова Пашова • Учител по физкултура - V пкс
e-mail: svetla_pashova@abv.bg
Светлана Александрова Василева • Учител по български език и литература - IV пкс
e-mail: vasileva1801@abv.bg
Светлана Христова Савова • Възпитател I - IV клас
Светлозара Вълева Георгиева • Учител I-IV клас
Снежана Иванова Цонкова • Учител по английски език
e-mail: s_tsonkova@abv.bg
Татяна Веселинова Петрова • Учител I-IV клас - ІІ пкс /главен учител/
e-mail: tancheto_64@abv.bg
Татяна Ненчева Пеева • Учител I-IV клас/възпитател/
e-mail: peeva.tatyana@abv.bg
Цветана Иванова Христова • Възпитател I-IV клас
Янка Стайнова Тотева • Учител I-IV клас - V пкс
e-mail: toteva18@abv.bg
   
 
  Начало | Новини | История | Защо тук | Приоритети | Учители | Постижения | Творчество | Галерия | Контакти