Проект "Твоят час" >

АНКЕТНА КАРТА ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСТВАТ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ PDF документ PDF
З А Я В Л Е Н И Е и декларация за информирано съгласие PDF документ PDF
АНАЛИЗ НА ОБОБЩЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ПО ПРОГРАМАТА „ТВОЯТ ЧАС“ PDF документ PDF
ГРАФИК НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ - ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ PDF документ PDF
 
  Начало | Новини | История | Защо тук | Приоритети | Учители | Постижения | Творчество | Галерия | Контакти